Υποδομή ΚΕΚ

1. Αίθουσες-Λοιποί χώροι


Το ΚΕΚ της ITEC λειτουργεί στο Παλαιό Φάληρο σε ένα χώρο 310 τ.μ. και διαθέτει συνολικά τέσσερις (4) πιστοποιημένες αίθουσες, δυναμικότητας είκοσι έως είκοσι πέντε ατόμων η καθεμία, διαμορφωμένες έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν ανάγκες τόσο θεωρητικής διδασκαλίας όσο και εργαστηρίων Πληροφορικής.

Σε όλες τις αίθουσες υπάρχει κεντρικό σύστημα κλιματισμού, θέρμανσης και εξαερισμού.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την εργονομία και την ασφάλεια τόσο των διδασκόντων όσο και των διδασκομένων.

Υπάρχουν ακόμη βιβλιοθήκη, χώρος internet, μεγάλος χώρος διαλειμμάτων, γραφείο διοίκησης, 3 WC και μια  θέση parking.

Επιπροσθέτως σε όλους τους χώρους μας υπάρχει πρόσβαση για  άτομα με ειδικές ανάγκες.2. Εξοπλισμός


Ο εξοπλισμός μας τόσο σε μηχανήματα όσο και σε εποπτικά μέσα διδασκαλίας είναι άριστος.Υπάρχει ενδεικτικά δίκτυο 100 Mbits σε όλο το κτήριο, ταυτόχρονη πρόσβαση στο internet για όλες τις αίθουσες μέσω μισθωμένης γραμμής μεγάλης χωρητικότητας, υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας – ατομικός υπολογιστής για κάθε εκπαιδευόμενο – projector συνδεδεμένος με τον υπολογιστή του εισηγητή σε κάθε αίθουσα, τηλεόραση, DVD προβολής και εκτυπωτής ανά αίθουσα, καθώς επίσης πίνακες, flip-charts και μια σωρεία άλλων μέσων, υποβοηθητικών της εργασίας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων.