Προγράμματα Κατάρτισης

  Προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία 10 χρόνια στα αντίστοιχα έργα:

   

   • Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ Ι (2003)
    (11 προγράμματα των 20 ατόμων διάρκειας 100 ωρών το καθένα)
   • Εναλλασσόμενη κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ (2003-2004)
    (2 προγράμματα των 20 και 1 πρόγραμμα των 18 ατόμων διάρκειας 850 ωρών έκαστο)
   • Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ΙΙ (2005)
    (18 προγράμματα των 20 ατόμων διάρκειας 100 ωρών το καθένα)
   • Κατάρτιση 3.500 ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (2007-2008)
    (2 προγράμματα των 20 ατόμων το καθένα με τίτλο «Στελέχη Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων με τη χρήση των Microsoft Windows 2000 Professional & Server» διάρκειας 250 ωρών έκαστο)
   • Κατάρτιση 30.000 εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ (2007-2008)
    (17 προγράμματα των 20 ατόμων ανά πρόγραμμα με διάρκειας 100 ωρών)
   • Κατάρτιση 6.500 εργαζομένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (2008)
    (1 πρόγραμμα των 20 ατόμων με τίτλο «Στελέχη Τεχνικής Υποστήριξης των Microsoft Windows XP Professional» διάρκειας 250 ωρών)
   • Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2006-2008 (ΣΕΚ / 2008)
    (1 πρόγραμμα των 20 ατόμων με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη Δικτύων Η/Υ & των Windows 2003 Server» διάρκειας 400 ωρών)
   • Πρόγραμμα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων 15.000 ανέργων γυναικών (2008)
    (10 προγράμματα των 20 ατόμων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ διάρκειας 100 ωρών έκαστο)
   • Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για άνεργους παλιννοστούντες – μετανάστες – πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση (2009 - 2010)
    (1 πρόγραμμα των 20 ατόμων - παλιννοστούντες διάρκειας 300 ωρών)
   • Προγράμματα ανέργων με επιταγές κατάρτισης (Training Voucher) για κατάρτιση και πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ (2012)
    ( 4 προγράμματα των 25 ατόμων διάρκειας 100 ωρών έκαστο)
   • Προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ (2012-2013)
    (20 προγράμματα των 20 ατόμων ανά πρόγραμμα διάρκειας 100 ωρών έκαστο)

  Προγράμματα που υλοποιούνται στα αντίστοιχα έργα

   

   • Προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
    (10 προγράμματα των 20 ατόμων ανά πρόγραμμα διάρκειας 100 ωρών έκαστο – 30 ώρες στην αίθουσα – 70 ώρες ηλεκτρονική μάθηση με χρήση πλατφόρμας μέσω διαδικτύου)

  Έργα που αναμένεται να υλοποιηθούν

   

   • Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών (80 ώρες θεωρία, 5 μήνες απασχόληση σε συνεργαζόμενη επιχείρηση)
   • Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών (Κατάρτιση 80 ώρες – Απασχόληση 5 μήνες σε συνεργαζόμενη επιχείρηση στον κλάδο του τουρισμού)