Γραφείο Διασύνδεσης ΚΕΚ
Στο ΚΕΚ μας λειτουργεί γραφείο διασύνδεσης με σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων καταχωρημένων ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων το οποίο είναι επιφορτισμένο να φέρνει σε επαφή τους καταρτιζόμενους και δυνητικούς υπαλλήλους με την αγορά εργασίας. 

Το γραφείο διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων όπως ημερίδες και διαλέξεις με απώτερο στόχο την ενημέρωση των καταρτιζομένων με τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους είτε από την ιδιωτική πρωτοβουλία είτε από το δημόσιο τομέα και τις δυνατότητες ένταξής τους σε διάφορα προγράμματα επιδότησης μέσω του ΟΑΕΔ.