Ανθρώπινο Δυναμικό ΚΕK
Η στελέχωση του ΚΕΚ μας αποτελεί το θεμέλιο λίθο της επιτυχίας του και αυτό γιατί έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να αποτελείται από ότι καλύτερο έχει να επιδείξει η αγορά εργασίας για τον καθένα ανά ειδικότητα.

Η διοίκηση του ΚΕΚ μας έχει ως εξής:

Διευθυντής του ΚΕΚ
: Φωτόπουλος Αθανάσιος (MBA-Ηλεκτρονικός)

Διευθυντής Κατάρτισης: Φωτόπουλος Αθανάσιος (MBA-Ηλεκτρονικός)

Υπεύθυνος Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων: Κρασανάκη Μαρίνα (Κοινωνική Λειτουργός)

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης: Δρογγούδης Γεώργιος (Μαθηματικός-Πληροφορικός)

Συνεχίζοντας υπάρχει μια ομάδα διοικητικών υπαλλήλων που στελεχώνει το νευραλγικότερο κομμάτι που υποστηρίζει και βοηθά το εκπαιδευτικό έργο.

Οι γνώσεις, η εμπειρία και η παιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτή είναι ο βασικότερος παράγοντας της επιτυχημένης επαγγελματικής κατάρτισης.

Με αυτό το σκεπτικό το ΚΕΚ μας επιλέγει το διδακτικό του προσωπικό φροντίζοντας ακόμη οι εκπαιδευτές του να είναι πέρα από έμπειροι γνώστες του αντικειμένου τους και καταξιωμένοι επαγγελματίες αλλά και επιστημονικά καταρτισμένοι σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Θέλουμε επίσης να γνωρίζουν άριστα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να είναι ικανοί να εντοπίσουν τις ικανότητες και δεξιότητες των καταρτιζομένων με σκοπό να τους βοηθήσουν να τις καλλιεργήσουν.

Ολοκληρώνοντας αναφέρουμε τους συνεργαζόμενους επιστήμονες, εισηγητές και επαγγελματίες που αναλαμβάνουν το κύριο έργο της υλοποίησης των προγραμμάτων.