Ανακοινώσεις

Έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος της ITEC όσον αφορά τεχνικά σεμινάρια & οικονομικά πακέτα Microsoft & Cisco του τελευταίου τριμήνου του 2014

Έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος της ITEC όσον αφορά τεχνικά σεμινάρια & οικονομικά πακέτα Microsoft & Cisco του τελευταίου τριμήνου του 2013
Έναρξη των τελευταίων 4 τμημάτων από τα 10 συνολικά του έργου Ηλεκτρονικής μάθησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ