Η Πορεία μας
2012   

Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης

To 2012 στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013» και της πράξης "Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης", η ITEC ξεκινά την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό των εταιρειών: Printec (742 ώρες, 150 άτομα), Ελληνικά Χρηματιστήρια (552 ώρες, 75 άτομα) και Χρηματιστήριο Αθηνών (607 ώρες, 87 άτομα).

 
 2012  

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα

Το 2012 η ITEC συμμετέχει ως τεχνολογικός partner στα ευρωπαϊκά έργα: ladybizIT, This is IT & I-TUTOR που αποτελούν πρωτοβουλία συγχρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της δράσης Leonardo da Vinci.

 
 2010  

Υλοποίηση έργων ΚΕΚ

Τα έτη 2009 & 2010 με την ιδιότητα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) υλοποιεί πρόγραμμα στο ακόλουθο έργο:


Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για άνεργους παλιννοστούντες – μετανάστες – πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση (1 πρόγραμμα των 20 ατόμων διάρκειας 300 ωρών)

 
 2008  

Gender-IT

Τα έτη 2008 – 2010 η ITEC συμμετέχει ως τεχνολογικός partner στο ευρωπαϊκό έργο Gender-IT που αποτελεί διετή πρωτοβουλία συγχρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της δράσης Leonardo da Vinci. Υλοποιείται με τη συνεργασία επτά εταίρων προερχόμενων από την Κύπρο, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

2008
 


 

Υλοποίηση έργων ΚΕΚ

Τα έτη 2007 & 2008 με την ιδιότητα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) υλοποιεί προγράμματα στα ακόλουθα έργα:


  •  Πρόγραμμα κατάρτισης Βασικών Δεξιοτήτων 15.000 ανέργων γυναικών (2008)
     (10 προγράμματα των 20 ατόμων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ διάρκειας 100 ωρών                έκαστο)

  • Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2006-2008 (ΣΕΚ / 2008)
    (1 πρόγραμμα των 20 ατόμων με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη Δικτύων Η/Υ & των Windows               2003 Server» διάρκειας 400 ωρών)

  • Κατάρτιση 6.500 εργαζομένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (2008)
    (1 πρόγραμμα των 20 ατόμων με τίτλο «Στελέχη Τεχνικής Υποστήριξης των Microsoft                       Windows XP Professional» διάρκειας 250 ωρών)
  • Κατάρτιση 30.000 εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ (2007-2008)
    (17 προγράμματα των 20 ατόμων ανά πρόγραμμα διάρκειας 100 ωρών)

  • Κατάρτιση 3.500 ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (2007-2008)
   (2 προγράμματα των 20 ατόμων το καθένα με τίτλο «Στελέχη Ανάπτυξης και Διαχείρισης                Επικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων με τη χρήση των Microsoft Windows 2000                          Professional & Server» διάρκειας 250 ωρών έκαστο)
 
 2008  

Εκπαιδευτικό Κέντρο KeyCERT

H ITEC πιστοποιείται από την KeyCERT ως εξουσιοδοτημένο εξεταστικό της κέντρο.
 
       
2006   Πιστοποίηση της ITEC από τον ADLNET ως SCORM Adopter και ADL Partner

Η ITEC αναγνωρίστηκε πρόσφατα από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης Advanced               Distributed Learning (ADL) ( www.ADLNET.org ) ως SCORM Adopter και ADL Partner (                     eLearning.ITEC.edu ) . Τα eLearning μαθήματα της ITEC πιστοποιήθηκαν ότι τηρούν τις                   προδιαγραφές συμμόρφωσης του προτύπου SCORM 1.2 τόσο στον σχεδιασμό τους όσο και     στην ανάπτυξή τους μέσω του SCORM 1.2 Conformance Test Suite.
 
       
 2006   H ITEC επαναπιστοποήθηκε ως Microsoft Gold Certified Partner σε 4 τομείς εξειδίκευσης

Η ITEC που αποτελεί τον παλαιότερο πιστοποιημένο συνεργάτη της Microsoft στην Ελλάδα         από το 1995, επαναπιστοποιήθηκε πρόσφατα ως Microsoft Gold Certified Partner στους κάτωθι 4 τομείς εξειδίκευσης (η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με 4 εξειδικεύσεις – Ιαν. 2006):  Advanced Infrastructure Solutions, Custom Development Solutions, Learning Solutions και Networking Infrastructure Solutions. Το πρόγραμμα Microsoft Gold Certified Partner ξεχωρίζει τους Certified Partners της Microsoft που έχουν αποδεδειγμένα επιδείξει αφοσίωση και ειδικές γνώσεις σε έναν ή περισσότερους τομείς και οι οποίοι δραστηριοποιούνται και εστιάζουν τις προσπάθειές τους στην αγορά των μεσαίων και μεγάλων εταιρειών - πελατών.              
 
       
 2004   Certified Cisco Training

Η ITEC πιστοποιείται από την Cisco ως Sponsored Organization (S.O.) της NIL Data                       Communication, a Cisco® Learning Solutions Partner, με σκοπό να παρέχει Πιστοποιημένη Τεχνική Εκπαίδευση σε όλα τα προϊόντα της Cisco.          
 
       
 2004   Σεμινάρια Διοίκησης & Οικονομίας

Η ITEC αποφασίζει να οργανώσει σεμινάρια Διοίκησης & Οικονομίας σε θέματα Management, Marketing και Πωλήσεων.    
 
       
 2003   Microsoft Gold Certified Partner

Η ITEC πιστοποιείται επίσημα από την Microsoft, ως ο πρώτος στην Ελλάδα Microsoft Gold Certified Partner for Enterprise Systems.         
 
       
 2003   Security Certified Program Authorized Training Partner

H ITEC πιστοποιείται επίσημα από την SCP, ως ο πρώτος στην Ελλάδα Security Certified Program Authorized Training Partner.          
 
       
 2002   Microsoft Gold Certified Partner

H ITEC πιστοποιείται επίσημα από την Microsoft, ως ο πρώτος στην Ελλάδα Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions.        
 
       
 2002   CompTIA Commercial Training Provider

H ITEC πιστοποιείται από την CompTIA, ως CompTIA Commercial Training Provider.
 
       
 2002   Εξεταστικό Κέντρο ECDL

H ITEC πιστοποιείται από το ίδρυμα ECDL (European Computer Driving License), ως                         Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL.
 
       
 2001   Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

H ITEC πιστοποιείται για τρίτη φορά από το Υπουργείο Εργασίας, ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα της Πληροφορικής στην Περιφέρεια Αττικής.
 
       
 2001   Η Unisytems στην ITEC

Η Unisystems Συστήματα Πληροφορικής A.Ε.Ε. μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής στην Ελλάδα, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ITEC με ποσοστό 34%.

 
       
 1999   Microsoft Office Specialist Authorized Testing Center

Η ITEC πιστοποιείται από την NIVO, ως Microsoft Office User Specialist Authorized Testing Center (όπως ήταν η ονομασία του τίτλου τότε).
 
       
 1998   Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Η ITEC πιστοποιείται για δεύτερη φορά από το Υπουργείο Εργασίας, ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα της Πληροφορικής στην Περιφέρεια Αττικής.
 
       
 1996   Authorized Prometric Testing Center

H ITEC πιστοποιείται από τον Διεθνή Εξεταστικό Οργανισμό Sylvan Prometric, ως Authorized Prometric Testing Center για προϊόντα εταιρειών όπως Microsoft, Cisco, Oracle, IBM, Hewlett Packard κλπ. 
 
       
 1995   Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (KEK)

Η ITEC πιστοποιείται για πρώτη φορά από το Υπουργείο Εργασίας, ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα της Πληροφορικής στην Περιφέρεια Αττικής.
 
       
 1995   Microsoft Certified Technical Education Center

Η ITEC πιστοποιείται από την Microsoft, ως το πρώτο Microsoft Authorized Technical Education Center (όπως ήταν η ονομασία του τίτλου τότε) στην Ελλάδα.
 
       
 1995   Microsoft Certified Partner

H ITEC γίνεται ο πρώτος Microsoft Solution Provider στην Ελλάδα.
 
       
 1992   Εκπαιδευτικό Κέντρο της Microsoft

Η ITEC γίνεται εκπαιδευτικό κέντρο της Microsoft από την Πουλιάδης & Συνεργάτες (τότε αντιπροσώπου των προϊόντων της Microsoft).
 
       
 1992   Εκπαιδευτικό Κέντρο της Lotus

H ITEC γίνεται εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό κέντρο της Lotus από την Byte (τότε αντιπροσώπου των προϊόντων της Lotus).
 
       
 1990   Ίδρυση της ITEC

Το 1990 ιδρύεται η ITEC Εκπαιδευτική Α.Ε. με σκοπό και όραμα τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού που να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση στα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών οργανισμών