Ανθρώπινο δυναμικό

 

Το ανθρώπινο δυναμικό της ITEC είναι το σημείο αναφοράς της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που διαθέτει. Η ομάδα της ITEC αποτελείται από Διοικητικό και Εκπαιδευτικό προσωπικό. Η αρμονική συνεργασία όλου του προσωπικού, η αγάπη και η γνώση του αντικειμένου εργασίας τους, αποτελούν τα συστατικά της επιτυχίας της ομάδας. Στόχος όλης της ομάδας της ITEC είναι η κάλυψη των αναγκών των Πελατών και η συνεχής αξιολόγηση των προσφερόμενων εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών μας υπηρεσιών.