Έδρα

Η έδρα της ITEC βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη και συμπεριλαμβάνει 2 αίθουσες Πληροφορικής των 20 ατόμων πλήρως εξοπλισμένες με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εποπτικά μέσα.